සජිත්ටත්, ජලනිටත් කොරෝනා

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ෆ FACEBOOK සටහනක් තබමින් ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ තමාටත් බිරිදටත්, දෙදෙනාටම කොරෝන වැළදී ඇති බව PCR  පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *