වරාය නගර කොමිසම පිහිටුවීමේ පනත බරපතල තර්ජනයක්’ – ශිරාල් ලක්තිලක. – Video

පසුගිය මාර්තු 24 වන දා රජය ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද යෝජිත කොළඹ වරාය
නගර කොමිසම පිහිටුවීමේ පනත් කෙටුම්පත මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාධිපත්‍යයට සහ නීතියේ බලයට බරපතල තර්ජනයක් ඇති කරනු ඇති බව ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතීඥ ශිරාල් ලක්තිලක පවසයි.

ඔහු එබව කියා සිටියේ පසුගිය දා පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීය.

මෙම පනත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3, 4, 76 ව්‍යවස්ථා ද 145 සිට 150 දක්වා ව්‍යවස්ථාවන් හි අන්තර්ගත කරුණු කෙරෙහි පැහැදිලි අභියෝගයක් එල්ල කරන බව ප්‍රකාශ කරන ශිරාල් ලක්තිලක, එතුළින් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සතු බලතල කොළඹ වරාය නගර භූමි ප්‍රමාණයට අදාළව අත් හැරීම මෙම පනත තුළින් සිදුවන බව වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයට තරඟකාරී වෙනම ඒකකයක් ලෙස මෙම කලාපයට වර්ධනය වීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීමට මෙම පනත ඉදිරිපත් කර ඇතයි ඔහු සඳහන් කළේය.

ශිරාල් ලක්තිලක පෙන්වා දෙන ආකාරයට මෙම පනත් කෙටුම්පතට අනුව යෝජිත කොමිසමට අදාළ භූමියේ අයිතිය ජනාධිපතිවරයා විසින් පිරිනැමීමට නියමිත අතර එය ස්ථිර හා සදාකාලික පැවරීමක් වනු ඇත.

https://www.youtube.com/watch?v=8gDpNBabpng

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *