වරාය නගර පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ජන්දය දෙන්නේ දේශද්‍රෝහීන් ! හිටපු අමාත්‍ය අජිත් පෙරේරා

යෝජිත පනතට සංශොධන 29 ක් සිදුකරනබව බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී නීතිපති , රජය වෙනුවෙන් පොරොන්දු වුනා. ඒවාට අමතරව බරපතළ සංශෝධන 9 ක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තම තීන්දුවෙන් යෝජනා කර තිබෙනවා. එම යෝජනා පිළිගන්නේ නැතිනම් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්පූර්ණ මංත්‍රීවරුන් ගනනෙන් තුනෙන් දෙක (2/3) කින් සහ ජනමත විචාරනයකින් සම්මත කල යුතුයි . ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සලකා බලන්නේ “ව්‍යවස්ථානුකූල භාවය “ පමනයි. “ප්‍රතිපත්තියේ “ නිවරැදි බව හෝ යෝග්‍ය බව සලකා බලන්නේ නැහැ. ජාත්‍යන්තර දේශපාලන යතාර්ථයන් හෝ අනාගත පලවිපාක පිළිබඳවත් සලකා බලන්නේ නැහැ. ඒවා ගැන තීරණය තමන්සතු වගකීමක් නොවනබව නඩු තින්දුවේ සදහන්කර තිබෙනවා.. “ප්‍රතිපත්ති “ පිළිබඳ සලකා බැලීම හා තීරණය අමාත්‍ය මන්ඩලයේ සහ පාර්ලිමේන්තුවේ වගකීමක් . අධිකරණය ඉදිරිපිටදී රජය පොරොන්දු වු සංශෝධන සියල්ලම කලත්, නඩු තින්දුවේ සදහන් සංශොධන සියල්ලම කලත් , ඉන්පසු “ඉතිරිවන“ පනත් කෙටුම්පතත්, රටට එරෙහි, රට පවාදෙන , චීන ආධිපත්‍යයට දිගුකාලීනව රට යටත් කරන , ජාත්‍යන්තර බල අරගලයේ සටන් බිමක් බවට අප රට පත්කරන දේශද්‍රෝහි ප්‍රතිපත්ති සහිත කෙටුම්පතක්. මෙම පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ජන්දය දෙන සියලුදෙනා දේශද්‍රෝහීන් !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *