රස කතා

සමලිංගික විවාහයට නීතිමය අවසර ලද පළමු මධ්‍යම අමෙරිකානු රට කොස්ට රිකා රාජ්‍ය වෙයි

May 28, 2020 Editor 30

සමලිංගික විවාහ සඳහා කොස්ටරිකා රාජ්‍ය බලධාරීන් අවසර ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව සමලිංගික විවාහ සඳහා අනුමැතිය ලබාදුන් පළමු මධ්‍යම ඇමෙරිකා රාජ්‍ය බවට කොස්ටරිකා රාජ්‍ය පත් වනවා. සමලිංගික විවාහ සඳහා නෛතික වශයෙන් අවසරය ලැබී පැය කිහිපයක් […]

රස කතා

බිමල්ගේ ”කර්ම භූමි” චිත්‍රපටයේ මංගල දැක්ම අද සවස 06ට

May 25, 2020 Editor 23

පත්තිනි, විජයබා කොල්ලය ඇතුළු චිත්‍රපට ගණනාවක කලා අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙස කටයුතු සම්මානිත තරුණ කලා අධ්‍යක්ෂ බිමල් දුෂ්මන්තගේ “කර්ම භූමි ” කෙටි ච්ත්‍රපටය අද සවස 6.00ට you tube සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදාහැරීමට නියමිතව තිබෙනවා. බිමල් දුෂ්මන්ත ශ්‍රී […]