දිනකදී කොරෝනා ආසාදිතයින් 90,000 ඉක්මවූ පළමු රට බවට ඉන්දියාව පත්වෙයි

මෙතෙක් එක් දිනයක දී රටකින් වාර්තා වූ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන ඊයේ ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ 90,600ක් ලෙසයි.

එය ඕනෑම රටකින් එක් දිනයක දී 90,000 ඉක්මවා කොවිඞ් ආසාදිතයින් සටහන් වූ පළමු අවස්ථාවද වීම විශේෂත්වයක්.

මේ වනවිට ඉන්දියාවෙන් සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ලක්ෂ 41කට වඩා වාර්තා වී තිබෙනවා.

ලොව පුරා මුලු කොරෝනා රෝගීන් දෙකෝටි 27 ලක්ෂයකට අධිකයි.

92 Comments

1 Trackback / Pingback

  1. දිනකදී කොරෝනා ආසාදිතයින් 90,000 ඉක්මවූ පළමු රට බවට ඉන්දියාව පත්වෙයි - TOPnews.LK

Leave a Reply

Your email address will not be published.