කෑගලු ගින්නේ නොදත් කතාව

කෑගල්ල නගරයේ මධ්‍යම වෙළද සංකීර්ණය ගිනි ගැනීමේ නොදුටු පැත්ත මේ වනවිට එළිදරව් වෙමින් තිබේ.

විශාල අදායමක් ලබන දැවැන්ත නගරයක් භාර නගර සභාවකට එම ගින්න පාලනය කරගත නොහැකි වූයේ ගිනි නිවන රථ නොමැතිකමින් බව නොරහසකි.

අප වාරතාකරුවන් පවසන ඇන්දමට එජාපයට සම්බන්ධ ලීලාන් අමරකෝන් මහතා ඇතුළු පිරිස් වල මැදිහත් වීමෙන් පසුගිය කාලයේදී ජපන් ආධාර යටතේ ගිනි නිවන රථ ලබා ගැනීමට කටයුතු කර තිබුන ද එම රථ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවීමට නගර සභාවට සිදුවන නිසා නගර සභාව විසින් එම අගනා අවස්ථාව මග හැර තිබේ.

අවසානයේ කුරුනෑගල ගිනි නිවන යන්ත්‍ර රැගෙන එන විට සියල්ල සිදුව අවසන්ව තිබුණි.

අප මේ පිලිබඳ ව කල වීමසීමේ දී දැනගන්නට ලැබුනේ නගර සභාවේ ආදූරදර්ශී වැඩපිළිවල ගැනත් ප්‍රදේශයේ නම් දරූ මැති ඇමතිවරුන් ගැනත් දැඩි ජනතා
අප්‍රසාදයයි.

මේ පිලිබඳව ලිලාන් අමරකෝන් මහතාගෙන් කල කරුණු විමසීමේදී ඔහු කියා සිටියේ ඉදිර්යේ දී හෝ නැවත මෙවන් විපත් වලින් ජනතාව සහ දේපල බේරා ගැනීමට කෑගල්ලේ දේශපාලන ගමන් මග අලුත් මාවතකට ගෙන යා යුතු බවය.

95 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.