කලා බාහිර උපාධි ලියාපදිංචිය තාවකාලිව නවතයි

කලා විෂයට අදාළ බාහිර උපාධි පාඨමාලා සඳහා නව ලියාපදිංචිය තාවකාලිව නතර කිරීමට විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

එහි සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග සඳහන් කළේ, කලා බාහිර උපාධිය යටතේ දැනට පවතින විෂයන් පිළිබඳව අධ්‍යනය කිරීමට සහ නව විෂයන් හඳුන්වාදීම සඳහා විද්වත් කමිටුවක් පත් කිරීමට පිවයර ගත් බවයි.

අදාළ කමිටුවේ නිර්දේශය අනුව ඉදිරියේදි රැකියා ඉලක්ක කරගනිමින් නව විෂය මාලාවක් කලා බාහිර උපාධි පාඨමාලා සඳහා හඳුන්වා දෙන බව මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග සඳහන් කර සිටියා.

ඔහු කියා සිටියේ, මේ වන විට කලා විෂයට අදාළව පවතින විෂය මාලාවන් දිගු කාලයක් තිස්සේ නවීකරණය වී නොමැති බවයි.

ඒ හෙතුවෙන් බොහෝ සිසුන් විෂයන් කිහිපයක් පමණක් හැදිරීමට යොමු වි ඇති බව ද ඔහු සඳහන් කර සිටියා.

නව විෂය මාලාවක් හඳුන්වා දීමෙන් පසුව යළි කලා බාහිර උපාධි පාඨමාලා සඳහා නව සිසුන් ලියාපදංචිය ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්නා බව සභාපතිවරයා කියා සිටියා.

කෙසේ වෙතත් මෙරට විශ්ව විද්‍යාල මගින් පවත්වාගෙන යන කළමනාකරණ සහ විද්‍යා ඇතුළු අනෙකුත් බාහිර උපාධි පාඨමාලා සඳහා ලියාපදංචිය නතර කර නොමැති බව ද ඔහු පැවසුවා.

98 Comments

1 Trackback / Pingback

  1. කලා බාහිර උපාධි ලියාපදිංචිය තාවකාලිව නවතයි - TOPnews.LK

Leave a Reply

Your email address will not be published.