එජාපයෙන් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයට සුදුසුම කෙනා රනිල්

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමි ජාතික ‍ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය එහි නායක රනිල් වික්‍රමසිංහට ලබා දිය යුතු බවට හිටපු අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග පවසනවා.

අද (06) එම පක්ෂයේ 74 වැනි සංවත්සරයට එක් වෙමින් සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානය ඉදිරිපිට දී මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.

එහි දී අර්ජුන රණතුංග හිටපු අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය ලබා ගැනීමට එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රතික්ෂේප කර සිටින නමුත් නව තත්ත්වයන් හමුවේ එම මන්ත්‍රී ධුරය රනිල් වික්‍රමසිංහට ලබාදීම වඩාත් සුදුසු බවට තමන් පෞද්ගලිකව සිතන බවයි.

”පාර්ලිමේනතුවට 20 වැනි සංශෝධනය ඉදිරියේ දී ගෙන එනවා. ඒ අවස්ථාවේ දී 20 වැනි සංශෝධන ගැන ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන්න, අදහස් දක්වන ඒ ගැන ගැඹුරු අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්න ඕන. මම පෞද්ගලිකව හිතන විදියට ඒ සඳහා සුදුසුම පුද්ගලයා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා. එතුමාට ව්‍යවස්ථාව ගැන පුළුල් අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි එතුමාට කිව්වේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය ගන්න කියලා. එතුමා නම් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. අපිත් මුලින් කිව්වා ගන්න එපා කියලා. නමුත් දැන් මම කියන්නේ මේ 20 වැනි ස‍ංශෝධනයත් එක්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයට සුදුසුම කෙනා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කියලා”යි ද එයට හේතු පැහැදිලි කරමින් අර්ජුන රණතුංග පැවසුවේ.

189 Comments

  1. сайт hydra это – идеальная организация для серых товаров, где возможно купить все что заблагорассудится. Чтобы приобщиться с ассортиментом магазина, нужно осуществить вход в Гидра.

  2. ссылка на гидра 4 af представляет из себя ресурс, что открыт для торговцев теневых товаров и сервисов. Такого типа услугу нереально достать в традиционном интернет-магазине, потому что это нелегально.

1 Trackback / Pingback

  1. එජාපයෙන් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයට සුදුසුම කෙනා රනිල් - TOPnews.LK

Leave a Reply

Your email address will not be published.